Çokgen Şekillerin (beşgen, altıgen, sekizgen vb.) Çevresini ve Alanını Hesaplama

  • Burada beşgen, altıgen, sekizgen gibi çokgen şekillerin çevresini ve alanını hesaplayabilirsiniz.
  • Gerekli verileri girdikten sonra "Hesapla" tuşunu tıklayın.
«« Başka bir geometrik şekil seçmek için tıklayın...

Çokgen şekli
Çokgen (Bir altıgen)
Yukarıdaki şekle göre;

Çokgenin bir kenarının uzunluğunu (k) girin:
 birim

Çokgenin kenar sayısını girin :
 adet


Çokgen (poligon) Nedir?

Çokgen, birbirine eşit uzunlukta en az 3 kenarı olan düzgün şekildir.

Çokgenin Çevresi Nasıl Hesaplanır? Çokgenin Çevresini Hesaplama Formülü Nedir?

k, çokgenin bir kenarının uzunluğu ve n çokgenin kenar sayısı olmak üzere; Çevre = k.n formülüyle hesaplanır.

Çokgenin Alanı Nasıl Hesaplanır? Çokgenin Alan Hesaplama Formülü Nedir?

k, çokgenin bir kenarının uzunluğu ve n çokgenin kenar sayısı olmak üzere; Alan = (1/4)nk2 cot(π/n) formülüyle hesaplanır.

Eğer çokgenin merkezinden kenarına uzunluğunu biliyorsak ve buna r dersek, aşağıdaki formülü kullanarak da çokgenin alanını hesaplayabilirsiniz. Alan = kr2 tan(π/n)

kadir

Alan=k2(2+2√2)

Eşit sekizgenler için formül kullanılabilir.

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.